Chương trình Đào tạo

Wealth & Asset Management Institute (WAM) là tổ chức tiên phong về đào tạo, nghiên cứu và tư vấn Quản lý Gia sản. Các khóa học của WAM được xây dựng trên nền tảng lý thuyết chuyên môn kết hợp chặt chẽ với bài tập thực hành. Thêm vào đó, các tình huống thực tế được các giảng viên WAM đưa vào chương trình học để đảm bảo tính thực tế, sát sao và liên tục cập nhật với thị trường Đầu tư – Tài chính.

Founder

Hans Nguyễn

WAM Institute hướng đến mục tiêu cung cấp dịch vụ đào tạo chuẩn quốc tế cho các cá nhân, chuyên gia mong muốn trở thành Wealth Manager, Investment Advisor, Asset Manager, Fund Manager, …

Các khóa học

Cung cấp kiến thức cơ bản về Tư vấn và Quản lý Gia sản cho các khách hàng high net worth (HNW). Là khóa đầu tiên trong chương trình đào tạo Wealth Manager và Investment Advisor.

Khóa học Chứng khoán Việt Nam là chứng chỉ dịch vụ tài chính nền tảng cần thiết để thực hiện các giao dịch chứng khoán, quỹ mở ETF, … trong ngành tài chính. 

Giúp các cá nhân và tổ chức tạo ra một chiến lược để đáp ứng các mục tiêu tài chính dài hạn của họ. Giúp vạch ra kế hoạch lập ngân sách, tiết kiệm, đầu tư và lập kế hoạch nghỉ hưu.

Cung cấp kiến thức nâng cao về các chiến lược lập kế hoạch tài chính. Học viên sẽ áp dụng các khái niệm và kiến thức về lập kế hoạch tài chính để xác định chiến lược phù hợp cho khách hàng dựa trên việc thu thập và phân tích thông tin về khách hàng.

Trang bị kĩ năng lấy thông tin khách hàng, phân tích, tìm hiểu và tư vấn khách hàng để chọn chiến lược đầu tư phù hợp và kĩ năng chăm sóc khách hàng.

Bao gồm các kế hoạch chuyên sâu để trở thành chuyên gia Quản lý Gia sản.

Trang bị kiến thức và kỹ năng để giúp khách hàng HNW đưa ra quyết định sau khi xem xét khẩu vị rủi ro, thời gian, nhu cầu tài chính, tính phù hợp của sản phẩm tại thời điểm mở tài khoản và qua các đợt đánh giá danh mục đầu tư định kỳ.

Hiểu quy trình tư vấn đầu tư đầy đủ và cách áp dụng quy trình này một cách hiệu quả để củng cố giá trị của bạn với tư cách là cố vấn khách hàng. Các chủ đề nâng cao về đầu tư là trọng tâm chính của khóa học này.

Cung cấp kiến thức nền tảng, trang bị cho các Nhà Tư vấn kiến thức và kỹ năng để đưa ra những lời khuyên hiệu quả cho khách hàng về việc đầu tư quỹ mở dựa trên mục tiêu, quy trình và khả năng chấp nhận rủi ro của khách hàng.

Cung cấp kiến thức chiến lược cho hoạt động tư vấn & quản lý tài sản cho các khách hàng HNW để hiểu rõ tiềm năng phát triển, cơ hội, thách thức và các yếu tố quyết định cho sự thành công của mảng PB & WM.

Đội ngũ giảng viên

Các giảng viên của WAM đều là chuyên gia cao cấp với nhiều năm kinh nghiêm trong ngành Đầu tư – Tài chính. 

Hans Nguyễn

Founder 

Lê Hoài Ân, CFA

Education & Research Consultant

Lan Đặng, CFA

Lecturer

Đăng Ký Tư Vấn

Scroll to Top