Hoạt động Tư vấn

WAM làm việc với những người tham gia trong chuỗi giá trị đầu tư, cung cấp kinh nghiệm chuyên sâu trong việc làm việc với các tổ chức ngân hàng tư nhân, công ty tư vấn tài chính, nền tảng đầu tư và các nhà quản lý tài sản. Chúng tôi có phạm vi bao phủ rộng khắp trong lĩnh vực này.
Đội ngũ giàu kinh nghiệm của WAM cung cấp sự hiểu biết tổng thể và sâu sắc về bối cảnh thị trường, những thách thức kinh doanh và giá trị trong ngành đầu tư.
Group Advisor

Trần Sĩ Chương

Ông Trần Sĩ Chương hiện là chuyên gia tư vấn kinh tế và đầu tư

Ông Chương có hơn 40 năm kinh nghiệm trong chuỗi giá trị cơ sở hạ tầng, bao gồm kỹ thuật (hệ thống điện và dầu khí), phát triển kinh tế, tư vấn ngành và khởi nghiệp kinh doanh. 

 


Giải pháp PB & WM
Tư vấn xây dựng
các mảng kinh doanh
PB & WM

Tư vấn xây dựng
các mảng kinh doanh
PB & WM
Tư vấn xây dựng
chiến lược
phát triển
PB & WMTư vấn xây dựng
quy trình
Quản lý Tài sản
Tư vấn xây dựng
Danh mục Mẫu
(Model Portfolios)Tư vấn thiết kế,
triển khai
chương trình đào tạo PB & WM chuyên biệt


Tư vấn nội dung
cho hoạt động
PR & Marketing
về PB & WMKết nối doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành
Đầu tư & Tài chính

Đội ngũ Tư vấn

Đội ngũ Tư vấn của WAM bao gồm các chuyên gia cấp cao với kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong ngành Đầu tư – Tài chính. 

Trần Sĩ Chương

Group Advisor

Hans Nguyễn

Founder

Lê Hoài Ân, CFA

Education & Research Consultant

Shopping Cart
Scroll to Top