Các mảng hoạt động

Đào tạo & Huấn luyện

Chương trình đào tạo của WAM xoay quanh chuyên môn ngành đầu tư – tài chính: Quản lý Gia sản, Tư vấn Quản lý Gia sản, Quản lý Tài sản, Quản lý Đầu tư, ….

Giải pháp Doanh nghiệp​

WAM cung cấp giải pháp cho các doanh nghiệp ngành Đầu tư – Tài chính, bao gồm: Tư vấn thiết kế và triển khai chương trình đào tạo, Tư vấn xây dựng quy trình Quản lý Tài sản, Tư vấn xây dựng Danh mục Mẫu, …..

Tại sao nên chọn WAM?

Giáo trình chuyên sâu & cập nhật

Giáo trình của WAM là do các chuyên gia đầu ngành Đầu tư – Tài chính trong và ngoài nước nghiên cứu và xây dựng.

Chất lượng đào tạo hướng đến chuẩn quốc tế

Các khóa đào tạo của WAM được đầu tư chỉn chu, toàn diện, bao gồm đầy đủ các môn học cần thiết cho từng chuyên môn ngành Đầu tư – Tài chính.

Giảng viên là chuyên gia lâu năm trong ngành Tài chính

Tất cả các Giảng viên của WAM đều là Thạc sĩ Kinh tế – Tài chính với kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại các vị trí chuyên môn cao trong ngành Đầu tư – Tài chính.

Các khóa học 2024

WAM thường xuyên tổ chức các khóa học đào tạo chuyên môn ngành Đầu tư - Tài chính
48 tiếng

Wealth Management Fundamentals

TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội 

48 tiếng

Vietnam Securities Fundamentals

TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội 

48 tiếng

Private Banker 1

TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội 

48 tiếng

Private Banker 2

TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội 

48 tiếng

Investment Advisor 1

TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội 

48 tiếng

Investment Advisor 2

TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội 

Shopping Cart
Scroll to Top